Para padres y profesores
 • Informe - Trastorn negativista desafiant des de l'edat preescolar a l'adolescència: Factors de risc i vulnerabilitat. Informe difusió Projectes I+D
  Aquest informe conté una síntesi de les tasques realitzades a la Unitat d’Epidemiologia i de Diagnòstic en Psicopatologia del Desenvolupament de la Universitat Autònoma de Barcelona durant els anys 2010 a 2021 als quatre projectes I+D finançats per a portar a terme aquest estudi longitudinal.
  En primer lloc es descriuen les característiques del negativisme desafiant, objecte d’estudi del projecte. A continuació es presenten els objectius i la metodologia de l’estudi. Els resultats descriptius de psicopatologia, funcionament, factors de vulnerabilitat i factors de risc es mostren en els grups amb i sense negativisme desafiant. Seguidament, es mostra l’evolució dels comportaments negativistes informats per pares i per professors i es llisten les principals conclusions de l’estudi.
  L’informe inclou dos annexes. El primer recull les taules numèriques dels resultats presentats a les gràfiques,. El segon, reuneix els descriptius estadístics del instruments d’avaluació utilitzats estratificats per sexe, nivell socioeconòmic i tipus d’escola. L’informe de difusió es veu acompanyat de dues publicacions independents que ofereixen pautes pel maneig dels comportaments desafiants tant per pares com per professors: Alumnat desafiant i negativista: Guia per a docents [Alumnado desafiante y negativista: Guía para docentes] i Fills desafiants i negativistes: Guia per a famílies [Hijos desafiantes i negativistas: Guía para famílies].
 • Cerrar

  Si su navegador no puede mostrar el pdf, puede descargarlo aquí.


 • Guía - Alumnado desafiante y negativista: Guía para docentes
  La guía para docentes tiene por objetivo proporcionar estrategias útiles y fáciles de aplicar en el entorno escolar que ayudan a mejorar la conducta de los alumnos difíciles. En primer lugar, se describen las características del negativismo desafiante, un trastorno que presenta muchas de las conductas disruptivas que preocupan habitualmente, como la desobediencia y el enfrentamiento, sus factores de riesgo y las estrategias de intervención educativa. A continuación, se proporcionan estrategias psicoeducativas que facilitan el manejo conductual de estos alumnos y que ayudan a una evolución positiva. También se proporcionan recursos para facilitar el bienestar emocional de los alumnos, incrementar su flexibilidad cognitiva y su nivel de autocontrol. Finalmente, se ofrecen unas pautas orientativas de gestión de la comunicación con las familias afectadas.
 • Cerrar

  Si su navegador no puede mostrar el pdf, puede descargarlo aquí.


 • Guía - Alumnat desafiant i negativista: Guía per a docents
  La guia per a docents té per objectiu proporcionar estratègies útils i fàcils d'aplicar a l'entorn escolar que ajudin a millorar la conducta dels alumnes difícils. Per això, es descriu en primer lloc les característiques del negativisme desafiant, un trastorn que manifesta moltes de les conductes disruptives que preocupen habitualment, com ara la desobediència i l'enfrontament, els seus factors de risc i les estratègies d’intervenció educativa. Tot seguit, es proporcionen estratègies psicoeducatives que faciliten el maneig conductual d'aquests alumnes i contribueixen a una evolució positiva. També es proporcionen recursos per facilitar el benestar emocional dels alumnes, incrementar-ne la flexibilitat cognitiva i el nivell d'autocontrol. Finalment, es faciliten pautes orientatives de gestió de la comunicació amb les famílies afectades.
 • Cerrar

  Si su navegador no puede mostrar el pdf, puede descargarlo aquí.


 • Guía - Hijos desafiantes y negativistas: Guía para familias
  La guía para padres tiene por objetivo proporcionar estrategias útiles y fáciles de aplicar en el entorno familiar que ayudan a mejorar la conducta de los hijos. En primer lugar, se describen las características del negativismo desafiante, un trastorno que manifiesta muchas de las conductas disruptivas que preocupan habitualmente, como los arranques de ira y la desobediencia, sus factores de riesgo y las estrategias de tratamiento. A continuación, se presentan unas pautas educativas generales y se ayuda a identificar las conductas diana que se desea modificar. Seguidamente, se describen las estrategias más comunes para incrementar un comportamiento deseable y para disminuir un comportamiento no adecuado. Finalmente, la guía concluye con unas pautas generales para favorecer una buena comunicación con los hijos y unas normas para prevenir y actuar sobre las explosiones conductuales.
 • Cerrar

  Si su navegador no puede mostrar el pdf, puede descargarlo aquí.


 • Guía - Fills desafiants i negativistes: Guía per a famílies
  La guia per a pares té per objectiu proporcionar estratègies útils i fàcils d'aplicar a l'entorn familiar que ajuden a millorar la conducta dels fills. Per això, es descriu en primer lloc les característiques del negativisme desafiador, un trastorn que manifesta moltes de les conductes disruptives que preocupen habitualment, com ara les arrencades d'ira i la desobediència, els seus factors de risc i les estratègies de tractament. Tot seguit, es presenten unes pautes educatives generals i s'ajuda a identificar les conductes diana que es volen modificar. Tot seguit, es descriuen les estratègies més comunes per incrementar un comportament desitjable i per disminuir un comportament no adequat. Finalment, la guia conclou amb unes pautes generals per afavorir una bona comunicació amb els fills i unes normes per prevenir i actuar sobre les explosions conductuals.
 • Cerrar

  Si su navegador no puede mostrar el pdf, puede descargarlo aquí.


 • Conte - El Marc i el Leo contra l'empipament
  El Marc és un nen que s'empipa sovint i això li porta problemes amb la família i els amics. A tu també et passa això i no saps què pots fer per estar millor? Al conte "El Marc i el Leo contra l'empipament" trobaràs uns trucs que segur que t'ajudaran!

  Yañez, M. (2021). Creació d’un conte per a nens amb TND i una guia per a pares/ professors com a recursos complementaris al procés de psicoeducació [Treball de Fi de Màster, Màster Universitario de Psicología General Sanitaria, Universitat Autònoma de Barcelona]. Barcelona. http://www.ued.uab.cat

 • Cerrar

  Si su navegador no puede mostrar el pdf, puede descargarlo aquí.

 • Vídeo - Créixer envoltats de tecnologia. Quins efectes pot tenir?
  Et preocupa que el teu fill/a passi massa temps amb l’ordinador? Abans els nens/es creixien jugant al carrer interaccionant amb altres nens/es i ara prefereixen quedar-se a casa davant d’una pantalla. Alguna vegada t’has plantejat si això pot tenir algun efecte en la seva salut?
  En aquest vídeo, que està basat en articles científics, et mostrem quines poden ser les conseqüències d’aquest ús excessiu de la tecnologia en els nens/es i adolescents, ja que estan en ple desenvolupament i són més vulnerables. Però encara estem a temps de prevenir-ho! Per això, oferim algunes recomanacions pels pares per intentar evitar que apareguin aquests efectes.
  No podem oblidar que la tecnologia també té aspectes positius i els nens/es l’han de saber fer servir però de manera adequada.

  Quiles, M. (2021). Créixer envoltats de tecnologia. Quins efectes pot tenir? Una proposta de vídeo informatiu per la prevenció dels efectes adversos de l’ús excessiu de les TIC a la infància i l’adolescència [Treball de Fi de Màster, Màster Universitario de Psicología General Sanitaria, Universitat Autònoma de Barcelona]. Barcelona. http://www.ued.uab.cat

 • Guía - Guía de prevención para padres: Manejo del uso de nuevas tecnologías (TICs)
  La tablet, el Fornight, el móvil, la PlayStation... ¿alguno de ellos es un problema en casa? Como padres ¿os preocupa el uso que vuestro/a hijo/a pueda hacer de las nuevas tecnologías? ¿Os gustaría favorecer una relación sana con el mundo digital pero no sabéis qué hacer? En esta guía podréis encontrar toda la información que necesitáis para estar al día sobre esta problemática, además de un conjunto de recomendaciones que os orientaran para educar a vuestro/a hijo/a en el mundo digital.

  Alvarez, M. (2021). Guía de Prevención del Uso Abusivo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs) en Menores de Edad. [Treball de Fi de Màster, Màster Universitario de Psicología General Sanitaria, Universitat Autònoma de Barcelona]. Barcelona. http://www.ued.uab.cat

 • Cerrar

  Si su navegador no puede mostrar el pdf, puede descargarlo aquí.